iMunis eDeska

Topolany

Úřední deska – Detail

Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka aktualizovaný k 1.2.2021

Značka: UZSVM/BVY/1348/2021- Zveřejněno od: 5.3.2021 8:07:38 Zveřejnit do: 31.12.2023 8:07:38 Typ: Dokumenty Původce: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Verze: 2 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyvěšeno od: 5.3.2021
Vyvěšeno do: 31.12.2023

Úřední deska – Topolany

Vyvěšeno od: 5.3.2021
Má být vyvěšeno do: 31.12.2023

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 5.3.2021 8:07:38
Do: 31.12.2023 8:07:38

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.