iMunis eDeska

Topolany

Úřední deska – Detail

Aktuální seznam nemovitostí u nichž není vlastník zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník

Značka: 2015/52 Zveřejněno od: 27.11.2015 14:06:09 Zveřejnit do: 31.12.2023 13:09:25 Typ: Oznámení Původce: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Verze: 1 Stav: aktuální

Popis: seznam nemovitostí - katastrální území Topolany

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyvěšeno od: 27.11.2015
Vyvěšeno do: 31.12.2023

Úřední deska – Topolany

Vyvěšeno od: 27.11.2015
Má být vyvěšeno do: 31.12.2023

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 27.11.2015 14:06:09
Do: 31.12.2023 13:09:25

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.