FINANČNÍ UKAZATELE 2018
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
4 096 000 Kč
4
Přijaté transfery
1 672 600 Kč
2
Nedaňové příjmy
358 900 Kč
3
Kapitálové příjmy
70 500 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
3
Služby pro obyvatelstvo
4 887 100 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
3 983 300 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 127 500 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
179 500 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
12 600 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
8 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
4 887 100 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
3 983 300 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 127 500 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
179 500 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
12 600 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
8 000 Kč