FINANČNÍ UKAZATELE 2021 (k 31.03.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2021
1
Daňové příjmy
4 607 000 Kč
2
Nedaňové příjmy
401 800 Kč
4
Přijaté transfery
85 400 Kč
3
Kapitálové příjmy
10 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2021
3
Služby pro obyvatelstvo
2 847 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 083 700 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
970 200 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
157 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
37 300 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
9 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
2 847 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 083 700 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
970 200 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
157 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
37 300 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
9 000 Kč